Armkroken

Vår småbarnsavdeling med 24 plasser for barn i alderen 1 - 3 år.

For barnehageåret 2022/2023 er det 14 barn på denne avdelingen.