Armkroken

Avdeling med 24 plasser for barn i alderen 0 - 6 år.

Barna på Armkroken er delt i 2 grupper: Storebarn og småbarn