Smilet

Vår storbarnsavdeling med 24 plasser for barn i alderen 3- 6 år.

 

For barnehageåret 2022/2023 er det 20 barn på denne avdelingen.