Foreldreundersøkelsen 2022

Foreldreundersøkelsen 2022 er gjennomført – med en svarprosent på 88,24 % 😊
Dette er med på å sette retning for arbeidet vårt videre.
Foreldregruppen har svart ut påstander ved å krysse av på skala fra 1 – 5, der 1 var svært misfornøyd og 5 var svært fornøyd. Resultatet av Foreldreundersøkelsen 2022 er gjennomgått i fellesskap på planleggingsdagen 3. januar 2023 og vi arbeider videre med resultatet i personalmøtet 30. januar. Foreldregruppen mottar egen rapport med oppsummering av hvert enkelt område.

Foreldreundersøkelsen 2022_sammendrag