Foreldreundersøkelsen 2021

Foreldreundersøkelsen 2021 er gjennomført – med en svarprosent på 91 % 😊 Dette er med på å sette retning for arbeidet vårt videre. Foreldregruppen har svart på spørsmålene ved å krysse av på skala fra 1 – 5, der 1 var svært misfornøyd og 5 var svært fornøyd. Resultatet av Foreldreundersøkelsen 2021 er gjennomgått i fellesskap på planleggingsdagen 1. desember 2021. Foreldregruppen mottar egen rapport med oppsummering av hvert enkelt område.