Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen