Vedtekter gjeldende fra august 2019

Vedtekter gjeldende fra august 2019 i forbindelse med kommunesammenslåingen